Klientská zóna

Úvod > Produkty > Leasing a úver > Úver

Úver

Hypotekárny úver

Hypotekárny úver je úver s lehotou splatnosti najmenej päť rokov a najviac 30 rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej. Úver poskytuje hypotekárna banka na tieto účely:

-nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti

-výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb

- údržbu tuzemských nehnuteľností

- splatenie poskytnutého úveru na účely podľa predchádzajúcich bodov

Spotrebný úver

Spotrebné úvery sa poskytujú klientom na riešenie ich neočakávanej finančnej potreby. Ide o pôžičky fyzickým osobám na financovanie ich nepodnikateľských potrieb. Pokiaľ je úver čerpaný ako neúčelový, môže ho klient použiť na ľubovoľný účel.

Formulár – úver

V prípade záujmu nás kontaktujte.

ADRIM, s.r.o.
ADRIM finance, s.r.o.

Po-Pia 8.00 - 17.00
Sviatky: po telefonickej dohode
Mobil: 0948 102 259
Telefón: 048/414 55 37
E-mail: info@adrim.sk, adrim@adrim.sk
Bakossova 25, 974 01 Banská Bystrica

Najlacnejšia ponuka:

Tlačivá

Hlásenie poistnej udalosti:

All rights reserved © 2024 ADRIM, s.r.o.