Klientská zóna

Úvod > Služby

Služby

Audit existujúcich zmlúv

Posúdenie už uzatvorených poistných zmlúv s ohľadom na aktuálne podmienky klienta, riziká, výšku poistného krytia, cenu vybraných produktov na trhu. Zahŕňa upozornenie na možné riziká a návrhy optimálneho riešenia poistných zmlúv. Audit je zameraný na zníženie platby za poistné, pri  zachovaní doterajšej kvality poistenia.

Vypracovanie návrhu poistnej zmluvy

Činnosti smerujúce k optimálnemu návrhu poistnej zmluvy s ohľadom na stav majetku, reálne riziká, predstavy klienta a finančné možnosti. V ponuke návrhu poistenia dostanete možnosť vybrať si najvýhodnejšie poistenie momentálne ponúkané na slovenskom poistnom trhu.

Zabezpečenie uzatvorenia poistnej zmluvy s vybranou spoločnosťou

Po výbere konkrétnej ponuky oslovíme vybraného poisťovateľa a zabezpečíme vypracovanie poistných zmlúv.

Dispečing

Nová služba, ktorá zlepšuje orientáciu pri riešení problémov vznikajúcich pri prevádzkovaní vozidla. Zabezpečuje bežnú prevádzku vozidiel (DI, STK, servis) ako aj pomoc pri riešení havarijných situácií.

Poradenstvo pri likvidácii poistných udalostí

V priebehu procesu vybavovania škody poskytujeme klientovi poradenstvo a aktívnu pomoc pri likvidácii poistných udalostí.  Sprevádzame Vás od nahlásenia škody, cez doloženie potrebných dokladov, až ku zlikvidovaniu škodovej udalosti.  Počas opravy vozidla Vám vieme zabezpečiť náhradné vozidlo.

Finančné poradenstvo

Garantujeme objektívny a profesionálny prístup k analýze individuálnych potrieb klienta a následné vypracovanie individuálneho riešenia s ohľadom na stanovené ciele a časový horizont. Ponúkame široký rozsah možností od auditu existujúcich úverov, po ponuky leasingov, hypotekárnych alebo spotrebných úverov.

Starostlivosť o firemnú klientelu

Správa poistenia firmy, poradenstvo, konzultácie, aktualizácia poistných zmlúv podľa zmien podmienok, alebo požiadaviek klienta, aktívne zastupovanie pri likvidácii poistných udalostí.

Leasing/Úver

Zabezpečíme prefinancovanie Vášho vozidla, strojného zariadenia podľa vašich požiadaviek. Možnosť výberu financovania- leasing, úver.

Vyberte si spôsob financovania

Lízing- predstavuje prenájom vecí (automobilov, zariadení, …) za stanovené splátky, ktoré sa po vopred určenom čase stanú majetkom nájomcu za symbolickú zostatkovú cenu.

Úver – bankou poskytnuté financie na nákup vecí (automobilov, zariadení, …), ktoré sú postupne splácané dlžníkom aj s úrokmi. V tomto prípade sa nadobudnuté veci stávajú priamo majetkom dlžníka.

Hypotekárny úver

Hypotekárny úver je úver s lehotou splatnosti najmenej päť rokov a najviac 30 rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, a to aj rozostavanej. Úver poskytuje hypotekárna banka na účely:nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej čast, výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb,  údržbu tuzemských nehnuteľností alebo na splatenie už poskytnutého úveru na účely podľa predchádzajúcich bodov.

ADRIM, s.r.o.
ADRIM finance, s.r.o.

Po-Pia 8.00 - 17.00
Sviatky: po telefonickej dohode
Mobil: 0948 102 259
Telefón: 048/414 55 37
E-mail: info@adrim.sk, adrim@adrim.sk
Bakossova 25, 974 01 Banská Bystrica

Najlacnejšia ponuka:

Tlačivá

Hlásenie poistnej udalosti:

All rights reserved © 2023 ADRIM, s.r.o.