Klientská zóna

Úvod > Produkty > Poistenie firiem > poistenie majetku

poistenie majetku

- Poistenie nehnuteľností

Poistenie nehnuteľností – právnické osoby

- Poistenie ostatných hnuteľných vecí

Poistenie ostatných hnuteľných vecí

- Poistenie krádeže

Poistenie vecí pre prípad krádeže
Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov
Poistenie zbierok a klenotov
Poistenie vecí pre prípad krádeže alebo zničenia
Poistenie pre prípad krádeže peňazí, cenín, cenností a cudzích platidiel z trezorov a počas prepravy
Poistenie krádeže lúpežným prepadnutím posla
Poistenie pre prípad škôd spôsobených krádežou alebo lúpežným prepadnutím
Poistenie krádeže vlámaním
Poistenie vecí učňov a študentov v internátoch pre prípad krádeže alebo straty
Poistenie pre prípad straty, krádeže alebo zničenia časových cestovných lístkov

-Poistenie úmyselného poškodenia vecí

Poistenie vecí pre prípad úmyselného poškodenia alebo zničenia
Poistenie bankomatov pre prípad poškodenia alebo zničenia vandalizmom

- Poistenie technických rizík

Poistenie stavebných rizík
Poistenie strojov a strojových zariadení
Poistenie strojov pre prípad vodovodných škôd
Poistenie montáže strojov a zariadení
Poistenie malej poľnohospodárskej techniky
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí vodou vytekajúcou z vodovodných zariadení
Poistenie etážového a ústredného kúrenia pre prípad poškodenia alebo zničenia
Poistenie elektromotorov pre prípad ich poškodenia skratom
Poistenie automatických práčok
Poistenie elektronických zariadení
Poistenie audiovizuálnej a výpočtovej techniky

- Ostatné poistenia

Poistenie skla
Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia alebo krádeže bicykla
Poistenie pre prípad poškodenia obsahu uloženého v chladiacich zariadeniach
Poistenie údajov na pamäťových médiách proti poškodeniu alebo zničeniu
Poistenie výstav a veľtrhov
Poistenie zvonov pre prípad poškodenia, zničenia alebo krádeže, prípadne spolu s poistením cirkevného majetku
Poistenie PRIVÁT PLUS

ADRIM, s.r.o.
ADRIM finance, s.r.o.

Po-Pia 8.00 - 17.00
Sviatky: po telefonickej dohode
Mobil: 0948 102 259
Telefón: 048/414 55 37
E-mail: info@adrim.sk, adrim@adrim.sk
Bakossova 25, 974 01 Banská Bystrica

Najlacnejšia ponuka:

Tlačivá

Hlásenie poistnej udalosti:


Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/9/9/999b9c8f-085a-483d-b8a9-76514ca877bb/adrim.sk/web/wp-content/themes/adrim/loader.php on line 22

All rights reserved © 2024 ADRIM, s.r.o.