Klientská zóna

Úvod > Produkty > Poistenie firiem > poistenie zodpovednosti za škodu

poistenie zodpovednosti za škodu

- Poistenie zodpovednosti
Povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Poistenie zodpovednosti dopravcu
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou námorných, riečnych a jazerných plavidiel
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu medzinárodného cestného dopravcu
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom práva poľovníctva
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti komerčných právnikov
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti autorizovaných stavebných technikov
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti patentových zástupcov
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti audítorov
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti autorizovaných projektantov
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti daňových poradcovPovinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti notárov
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti stomatológov
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti lekárov
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokátskej činnosti
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu v oblasti klinickej psychológie
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti neštátneho zdravotníckeho zariadenia
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti neštátnej lekárne
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti dražobníka
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti zdravotníckeho zariadenia za škodu vzniknutú pri overovaní nových medicínskych poznatkov na človeku
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti veterinárnych lekárov
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu z prevádzky lietadla v zahraničí
Zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone prác v zahraničí
Poistenie zodpovednosti za škodu dopravcu
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri preprave zásielok a peňazí
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom
Poistenie zodpovednosti súkromných lekárov a zodpovednosti za zdravotnícky personál
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú poisteným a príslušníkmi domácnosti
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone slobodného povolania právnej a ekonomickej povahy
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pre výkone účtovníckej činnosti
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou poľnohospodárskej organizácie
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou miest a obcí
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou organizácie
Poistenie zodpovednosti za škodu zasielateľa (špeditéra)
Poistenie zodpovednosti za škodu podnikajúcich fyzických osôb
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú letecko-chemickou činnosťou
Poistenie zodpovednosti za škodu z držby a nosenia zbrane a streliva
Poistenie zodpovednosti za škodu podnikajúcich fyzických osôb pri poskytovaní prechodného ubytovania
Poistenie zodpovednosti za regresné nároky štátu
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového plavidla
Poistenie zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z vlastníctva nehnuteľnosti
Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone stavebných prác
Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone montážnych prác
Poistenie zodpovednosti za škodu pri konaní výstav
Poistenie zodpovednosti za škodu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú manažmentom spoločnosti
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú náhlym a náhodilým znečistením životného prostredia
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v zahraničí
Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone sprostredkovania poistenia
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú členmi orgánov spoločnosti

ADRIM, s.r.o.
ADRIM finance, s.r.o.

Po-Pia 8.00 - 17.00
Sviatky: po telefonickej dohode
Mobil: 0948 102 259
Telefón: 048/414 55 37
E-mail: info@adrim.sk, adrim@adrim.sk
Bakossova 25, 974 01 Banská Bystrica

Najlacnejšia ponuka:

Tlačivá

Hlásenie poistnej udalosti:

All rights reserved © 2023 ADRIM, s.r.o.