Klientská zóna

Úvod > Produkty > Poistenie občanov > majetkové poistenie

majetkové poistenie

- Poistenie škôd na majetku,, spôsobených požiarom, výbuchom, víchricou, prírodnými živlami inými ako víchrica, jadrovou energiou, zosuvom alebo zosadaním pôdy -
Poistenie nehnuteľností – občania
Poistenie domácností
Poistenie rekreačnej domácnosti
Poistenie ateliérov
Poistenie vecí v byte

- Poistenie krádeže

Poistenie vecí pre prípad krádeže
Poistenie pre prípad krádeže vecí žiakov
Poistenie zbierok a klenotov
Poistenie vecí pre prípad krádeže alebo zničenia
Poistenie pre prípad krádeže peňazí, cenín, cenností a cudzích platidiel z trezorov a počas prepravy
Poistenie pre prípad škôd spôsobených krádežou alebo lúpežným prepadnutím
Poistenie krádeže vlámaním
Poistenie vecí učňov a študentov v internátoch pre prípad krádeže alebo straty
Poistenie pre prípad straty, krádeže alebo zničenia časových cestovných lístkov

- Poistenie úmyselného poškodenia vecí -
Poistenie vecí pre prípad úmyselného poškodenia alebo zničenia
Poistenie bankomatov pre prípad poškodenia alebo zničenia vandalizmom

- Poistenie zodpovednosti

Povinne zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
Zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu
Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania

- Poistenie technických rizík

Poistenie automatických práčok
Poistenie elektronických zariadení
Poistenie audiovizuálnej a výpočtovej techniky

Poistenie hudobných nástrojov a zvukových aparatúr
Poistenie domácich elektrospotrebičov
Poistenie pre prípad poškodenia alebo zničenia vecí vodou vytekajúcou z vodovodných zariadení
Poistenie etážového a ústredného kúrenia pre prípad poškodenia alebo zničenia
Poistenie elektromotorov pre prípad ich poškodenia skratom

- Ostatné poistenia

Poistenie skla
Poistenie pre prípad poškodenia, zničenia alebo krádeže bicykla
Poistenie pre prípad poškodenia obsahu uloženého v chladiacich zariadeniach
Poistenie údajov na pamäťových médiách proti poškodeniu alebo zničeniu
Poistenie PRIVÁT PLUS

ADRIM, s.r.o.
ADRIM finance, s.r.o.

Po-Pia 8.00 - 17.00
Sviatky: po telefonickej dohode
Mobil: 0948 102 259
Telefón: 048/414 55 37
E-mail: info@adrim.sk, adrim@adrim.sk
Bakossova 25, 974 01 Banská Bystrica

Najlacnejšia ponuka:

Tlačivá

Hlásenie poistnej udalosti:


Deprecated: iconv_set_encoding(): Use of iconv.internal_encoding is deprecated in /data/9/9/999b9c8f-085a-483d-b8a9-76514ca877bb/adrim.sk/web/wp-content/themes/adrim/loader.php on line 22

All rights reserved © 2024 ADRIM, s.r.o.