Klientská zóna

Úvod > Produkty > Poistenie občanov

Poistenie občanov

PZP je definované ako povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za   škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Toto poistenie zabezpečuje úhradu škôd spôsobených vozidlom. Škodu vyplývajúcu z PZP vypláca poškodenému poisťovňa vinníka.
Havarijné poistenie motorového vozidla zahŕňajúce poistenie na riziká živel, havária a odcudzenie
GAP - poistenie straty hodnoty vozidla

  • poistenie zodpovednosti – poistenie zodpovednosti za škody spôsobené zamestnávateľovi pri pracovnom výkone
  • cestovné poistenie – krátkodobé aj dlhodobé cestovné poistenie, poistenie pri zásahu horskej záchrannej služby
  • poistenie úverov- poistenie pre prípad nesplácania splátok úveru
  • poistenie právnej ochrany-chráni a zabezpečuje všetkých členov domácnosti v prípade právnych problémov a zaisťuje rovnosť šancí pred súdom, bez rizika vzniknutých nákladov

V prípade záujmu nás kontaktujte a my pre Vás pripravíme ponuku podľa Vašich požiadaviek.

ADRIM, s.r.o.
ADRIM finance, s.r.o.

Po-Pia 8.00 - 17.00
Sviatky: po telefonickej dohode
Mobil: 0948 102 259
Telefón: 048/414 55 37
E-mail: info@adrim.sk, adrim@adrim.sk
Bakossova 25, 974 01 Banská Bystrica

Najlacnejšia ponuka:

Tlačivá

Hlásenie poistnej udalosti:

All rights reserved © 2023 ADRIM, s.r.o.