Klientská zóna

Úvod > Produkty > Poistenie občanov > životné, úrazové a dôchodkové poistenie

životné, úrazové a dôchodkové poistenie

- Životné poistenie

Životné poistenie pre prípad dožitia
Životné poistenie pre prípad úmrtia
Poistenie študijných nákladov
Dôchodkové poistenie
Poistenie pohrebné
Združené poistenie (dožitie, úmrtie, úraz, invalidita)
Zmiešané poistenie (dožitie, úmrtie) so stúpajúcou poistnou sumou
Investičné životné poistenie
Kapitálové životné poistenie

- Poistenie úrazu

Poistenie úrazu pre prípad smrti
Poistenie úrazu pre prípad trvalých následkov
Poistenie úrazu na čas nevyhnutného liečenia, resp. denného odškodného
Poistenie invalidity následkom úrazu
Poistenie nákladov spojených s úrazom
Poistenie úrazu pre prípad lúpežného prepadu
Poistenie hospitalizácie následkom úrazu

- Poistenie choroby

Poistenie choroby
Denné odškodné za pobyt v nemocnici v dôsledku choroby alebo úrazu
Poistenie invalidity následkom choroby
Zmluvné poistenie liečebných nákladov v SR
Poistenie ušlého zárobku pri PN
Individuálne zdravotné poistenie
Poistenie kritických chorôb
Poistenie nepretržitej služby lekára

ADRIM, s.r.o.
ADRIM finance, s.r.o.

Po-Pia 8.00 - 17.00
Sviatky: po telefonickej dohode
Mobil: 0948 102 259
Telefón: 048/414 55 37
E-mail: info@adrim.sk, adrim@adrim.sk
Bakossova 25, 974 01 Banská Bystrica

Najlacnejšia ponuka:

Tlačivá

Hlásenie poistnej udalosti:

All rights reserved © 2022 ADRIM, s.r.o.