Klientská zóna

Úvod > Prvá pomoc > Čo robiť pri vzniku škody

Prvá pomoc

Čo robiť pri vzniku škody?

Pri dopravnej nehode

Ak škodca (vinník) neuznal svoju vinu, zavolajte Políciu, nech rozhodne. Vyhnete sa tak nepríjemnej situácii, ak škodca nenahlási poistnú udalosť vo svojej poisťovni.

Ak škodca (vinník) uznal svoju vinu a škoda podľa Vášho odhadu nepresahuje 3983 EUR / 120 000,– Sk, nedošlo k zraneniu, alebo nebola spôsobená škoda tretej osobe, vymeňte si  s vinníkom správu nehody nasledujúce údaje:

 • číslo zmluvy povinného zmluvného poistenia
 • meno, telefónne číslo, adresa vodiča a majiteľa vozidla
 • značka a typ vozidla, evidenčné číslo vozidla
 • vyplniť tlačivo – správa o nehode, ktoré má mať každý vodič povinne vo vozidle od 1.6.2010

Políciu je nutné privolať v nasledujúcich prípadoch:

 • ak je Váš odhad vzniknutej škody väčší ako 3983 EUR / 120 000,– Sk
 • ak bol pri dopravnej nehode niekto zranený
 • ak bola spôsobená škoda tretej osobe (napr. poškodené dopravné značenie, budova, verejné osvetlenie)
 • ak vinník neuznal svoju vinu

Pri ostatných škodách

 • nemeniť stav veci po poistnej udalosti
 • pokiaľ je nutné okamžite odstrániť následky škody, aby sa rozsah škody ďalej nezväčšoval, resp. bolo zabránené vzniku ďalších škôd, je treba zabezpečiť dostatočné dôkazy o rozsahu škody, prípadne o likvidácii zničených vecí – napríklad spísať podrobný zápis s políciou, hasičmi, poprípade s inými úradnými orgánmi a zabezpečiť fotodokumentáciu, videonahrávku či škodu zdokumentovať iným spôsobom

Nahlasovanie poistnej udalosti

Bez zbytočného odkladu kontaktovať poisťovaciu spoločnosť alebo spoločnosť ADRIM, kde bude poskytnutá kvalifikovaná rada ako ďalej postupovať v konkrétnej situácii. Kontaktné čísla pre hlásenie poistných udalostí sú uvedené pri každej poisťovni. Po nahlásení škody Vás bude vždy kontaktovať zástupca poisťovne, s ktorým si dohodnete termín obhliadky škody. Až po zdokumentovaní poškodenia poistených vecí, môžete začať s opravou.

Škodu by mala nahlasovať osoba, ktorá pozná detaily poistnej udalosti. Je potreba nahlásiť nasledujúce základné informácie:

 • názov firmy resp. meno poisteného
 • číslo poistnej zmluvy
 • názov firmy resp. meno poškodeného
 • dátum vzniku škodovej udalosti
 • miesto vzniku škodovej udalosti
 • rozsah poškodenia a približný odhad škody

ADRIM, s.r.o.
ADRIM finance, s.r.o.

Po-Pia 8.00 - 17.00
Sviatky: po telefonickej dohode
Mobil: 0948 102 259
Telefón: 048/414 55 37
E-mail: info@adrim.sk, adrim@adrim.sk
Bakossova 25, 974 01 Banská Bystrica

Najlacnejšia ponuka:

Tlačivá

Hlásenie poistnej udalosti:

All rights reserved © 2022 ADRIM, s.r.o.