Klientská zóna

Úvod > Prvá pomoc > Neuhradili ste poistné

Prvá pomoc

Treba tak urobiť čo najskôr. V prípade povinného zmluvného poistenia musí byť každé vozidlo povinne poistené počas celého obdobia, kým je v evidencii vozidiel. Pokiaľ vznikne škoda v období, keď meškáte s platbou poistného, môžu Vám byť spôsobené škody regresované poisťovňou až do plnej výšky. Pri dlhodobom meškaní s platbou môže dôjsť k vypovedaniu zmluvy pre neplatenie, kedy už vozidlo nie je kryté v prípade vzniknutej škody. V prípade vypovedania zmluvy pre neplatenie, ste podľa zákona povinný uzatvoriť novú poistnú zmluvu do konca poistného obdobia v tej istej poisťovni.

ADRIM, s.r.o.
ADRIM finance, s.r.o.

Po-Pia 8.00 - 17.00
Sviatky: po telefonickej dohode
Mobil: 0948 102 259
Telefón: 048/414 55 37
E-mail: info@adrim.sk, adrim@adrim.sk
Bakossova 25, 974 01 Banská Bystrica

Najlacnejšia ponuka:

Tlačivá

Hlásenie poistnej udalosti:

All rights reserved © 2022 ADRIM, s.r.o.